Jesper Jerkert, vetenskapliga, populärvetenskapliga och musikaliska publikationer i urval

Observera att listan inte är fullständig.

Böcker som jag skrivit eller redigerat finns beskrivna här.

Musik som jag har skapat, arrangerat eller givit ut finns även här.

Under arbete

67. Jesper Jerkert: Femton traditionella sånger till jul och lucia i sättningar för blandad kör.
66. Jesper Jerkert: Assessing the practical arguments for randomisation in clinical trials.
65. Jesper Jerkert: Assessing the theoretical arguments for randomisation in clinical trials.

Avslutade

64. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525—1594), Kyrie ur Missa Papae Marcelli, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
63. Jesper Jerkert: Festivitas: Polonaise for a celebration för orkester.
62. Jesper Jerkert: Albinonis adagio?, Tidig musik 1/2021, 24–25.
61. Jesper Jerkert: Philosophical Aspects of Evidence and Methodology in Medicine, doktorsavhandling, KTH [DiVA].
60. Jesper Jerkert: On the meaning of medical evidence hierarchies, Philosophy of Medicine 2(1), 1–21 [Full text].
59. Richard Strauss (1864—1949), Serenad i Ess-dur, op. 7, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
58. Jesper Jerkert: Recension av Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén, Filosofisk tidskrift 4/2021, 45–49.
57. Jesper Jerkert: Review of Philosophy of Medicine by Alex Broadbent, Theoria 86(1), 2020, 128–136.
56. Jesper Jerkert: I vårsolens glans, potpurri över fem valborgsmelodier för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) med virveltrumma ad lib. [partitur].
55. Jesper Jerkert: Tomtegubbar och juleljus, potpurri över fem svenska julvisor för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [partitur].
54. Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791), Serenade in C minor, K 388, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
53. Tor Aulin (1866—1914): Fyra akvareller, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i A eller B, horn i F, fagott) [IMSLP].
52. Jesper Jerkert: Science in Theory and Practice: An Introductory Survey, KTH, Avd för filosofi, Stockholm, 2019 (300 s). (För ytterligare information, se boksidan.)
51. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809—1847), Trauer-Marsch, op. 103, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i A, horn i F, fagott) [IMSLP].
50. Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791), Kanonisches adagio, K 410/484d, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
49. Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791), Die Zauberflöte: Uvertyr, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
48. Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791), Le nozze di Figaro: Uvertyr, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
47. Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791), Così fan tutte: Uvertyr, arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
46. Antonín Dvořák (1841—1904), Serenad för blåsare i d-moll, op. 44 (1878), arrangemang av Jesper Jerkert för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett i B, horn i F, fagott) [IMSLP].
45. Kaspar Förster (1616—1673): Dulcis amor Jesu för två sopraner, två violiner och generalbas, kritisk utgåva av Jesper Jerkert [partitur (pdf) och stämmor (zip)] [IMSLP]
44. Jacob Struve (1767—1826): Stråkkvartett i d-moll, kritisk utgåva av Jesper Jerkert [partitur (pdf) och stämmor (zip)] [IMSLP]
43. Jesper Jerkert: Bereden väg för Herran, parafras över sv. psalm 103 för kör (SSAATTBB) [pdf]
42. Jesper Jerkert: Negative mechanistic reasoning in medical intervention assessment, Theoretical Medicine and Bioethics 36, 2015, 425–437.
41. Jesper Jerkert: Suite di fugati in stile antico per quintetto di fiati för blåskvintett (flöjt, oboe, klarinett, horn, fagott) [pdf].
40. Jesper Jerkert: Blindning och randomisering: historia och syften, Folkvett 1–2/2015, 29–49.
39. Jesper Jerkert: Goder afton, goder afton. Potpurri över julvisor av Alice Tegnér för kör och orkester [partiturets första sidor (pdf)].
38. Jesper Jerkert: Flum i riksdagen 2010–2014, Sans 3/2014, 28–32.
37. Jesper Jerkert: CD:n är död: Länge leve CD:n!, OPUS nr 52, feb–mars 2014, 30–34.
36. Jesper Jerkert: Om valkretsstorlekars spärreffekter [info och pdf].
35. Jesper Jerkert: Why alternative medicine can be scientifically evaluated: Countering the evasions of pseudoscience. I: Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem, red. M. Pigliucci & M. Boudry, University of Chicago Press, 2013, 305–320.
34. Jesper Jerkert: Review of The Philosophy of Evidence-Based Medicine by Jeremy H. Howick, Theoria 79(2), 2013, 180–186.
33. Jesper Jerkert: Tjugo visor av Alice Tegnér i sättningar för blandad kör (SATB) [pdf].
32. Jesper Jerkert: Enbart evidens räcker inte för vårdbeslut, Vetenskap & Praxis 3–4/2012, 6–7 [pdf].
31. Jesper Jerkert: Från ad hoc till önsketänkande – en guide till pseudovetenskapens värld, Fri Tanke, Stockholm, 2012 (261 s). (För ytterligare information, se boksidan.)
30. Jesper Jerkert: Review of Science in the Age of Computer Simulation by Eric Winsberg, Theoria 78(2), 2012, 168–175.
29. Jesper Jerkert: Reflections on Saul Kripke's Naming and Necessity (1980). Opublicerad. [pdf]
28. Jesper Jerkert: Varför åberopar man inte det övernaturliga i vetenskapen?, Filosofisk Tidskrift 4/2011, 41–49.
27. Jesper Jerkert: Svartvit kamp om mobiltelefoni (recension av Mobiltelefonins hälsorisker: Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal av Mona Nilsson), Folkvett 2/2011, 56–65 [pdf].
26. Jesper Jerkert: Ett test med en svensk rutgängare, Folkvett 1/2011, 86–95.
25. Jesper Jerkert: Review of Enharmonic Instruments and Music, 1470–1900 by Patrizio Barbieri, Svensk Tidskrift för Musikforskning vol. 92 (2010), 121–123 [pdf].
24. Jesper Jerkert: Handbok för KTH:s filosofilärare, häfte, 85 sidor.
23. Jesper Jerkert: Vad vet vi idag om elöverkänslighet?, Folkvett 2/2010, 33–39 [pdf].
22. Jesper Jerkert: Tomatis – för bra för att vara sant?, Vetenskap & Historia 2/2010, 22–23.
21. Jesper Jerkert: Peer review-systemet för vetenskaplig publicering [pdf], text avsedd som kursmaterial i en universitetskurs om allmän vetenskaplighet.
20. Jesper Jerkert: Fyll den medicinska kunskapsluckan på nätet, KI-bladet 5/2009, 9.
19. Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson: Alternativ till pseudovetenskap, Vandringar med böcker nr 4, 2009, Bibliotekstjänst.
18. Jesper Jerkert: Krav på randomisering är ingen slump, Vetenskap & praxis 1/2009, 12–13 [html].
17. Jesper Jerkert: En parapsykolog ser tillbaka, del 1, Folkvett 3/2008, 14–35 [pdf]; del 2, Folkvett 1/2009, 15–30 [pdf].
16. Jesper Jerkert: Bör man randomisera i kliniska prövningar? Kandidatuppsats i teoretisk filosofi, Stockholms universitet, 2008.
15. Jesper Jerkert: The two months argument for parapsychological research, Skeptical Inquirer July/Aug 2007, 62–64 [pdf].
14. Jesper Jerkert: Akustik från grunden, Audionomprogrammet, Institutionen för Klinisk vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet. Första upplagan (155 s.) 2006, andra upplagan (224 s.) 2008, tredje upplagan (226 s.) 2009. (Exempelkapitel; för ytterligare information, se boksidan.)
13. Jesper Jerkert: Övernaturligt trolleri. I: Jesper Jerkert (red.), Fakta eller fantasier, Stockholm 2007, 53–68 [pdf].
12. Jesper Jerkert: Musikmyter. I: Jesper Jerkert (red.), Fakta eller fantasier, Stockholm 2007, 99–105 [pdf].
11. Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson: A Swedish professorship in parapsychology, Skeptical Inquirer July/Aug 2006, 8 [pdf].
10. Jesper Jerkert: What's wrong with social studies of science?, course paper, Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2006. Opublicerad [pdf].
9. Jesper Jerkert: Lundaprofessuren i parapsykologi tillsatt, Folkvett 3/2005, 23–34 [pdf].
8. Jesper Jerkert: Miljöpartiet vilse i vetenskapen, Läkartidningen 102(38), 2005, 2671–2675.
7. Jesper Jerkert: Att undersöka kontroversiella fenomen. I: Jesper Jerkert & Sven Ove Hansson (red.), Vetenskap eller villfarelse, Stockholm 2005, 289–305, 339–340 [pdf].
6. Jesper Jerkert: Slagrutan i folktro och forskning. I: Jesper Jerkert & Sven Ove Hansson (red.), Vetenskap eller villfarelse, Stockholm 2005, 11–37, 309–312 [pdf].
5. Jesper Jerkert: Godtrogenhetens psykologi, Folkvett 4/2004, 6–18 [pdf].
4. Jesper Jerkert: Musical articulation in the organ, Joint Baltic-Nordic Acoustics Meeting 2004, Proceedings (24 pp).
3. Jesper Jerkert: Measurements and models of musical articulation. Examensarbete (civ.ing.) i musikakustik, KTH, 2004.
2. Jesper Jerkert: Psi-spåret – en kritik, Folkvett 2/2003, 41–47 [pdf].
1. Jesper Jerkert: Sokals lyckade bluff (recension av The Sokal Hoax av redaktörerna för Lingua Franca, och Fashionable Nonsense av Alan Sokal och Jean Bricmont), Folkvett 4/2001, 41–49 [pdf].

Denna sida uppdaterades 2022-03-25.