Jesper Jerkert, kurslista

Här är en lista över alla universitetskurser jag har läst, med undantag för vissa doktorandkurser som saknas. 1,5 hp (högskolepoöng) motsvarar en studievecka. Ett års heltidsstudier motsvarar 60 hp.

Kurser vid KTH
(inklusive civilingenjörsexamen i Teknisk fysik)
Linjär algebra 6 hp
Differential- och integralkalkyl 18 hp
Termodynamik 6 hp
Vågrörelselära 6 hp
Ekologi och miljöskyddsteknik 6 hp
Grundläggande datalogi 6 hp
Komplex analys 6 hp
Mekanik, baskurs 9 hp
Programkonstruktion 6 hp
Vektoranalys 6 hp
Differentialekvationer och transformer 9 hp
Halvledarelektronik 9 hp
Hållfasthetslära 9 hp
Matematisk statistik, grundkurs 9 hp
Mekanik, fortsättningskurs 6 hp
Modern fysik 6 hp
Neurovetenskap 7,5 hp
Numeriska metoder 6 hp
Reglerteknik 6 hp
Strömningsmekanik 6 hp
Teoretisk elektroteknik 9 hp
Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp
Datorintensiva metoder i matematisk statistik 7,5 hp
Tyska, grundkurs 6 hp
Vetenskapshistoria 6 hp
Elektroakustik 6 hp
Fysikens matematiska metoder 6 hp
Kvantfysik 16,5 hp
Ljudperception 7,5 hp
Musikakustik 6 hp
Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
Mönsterigenkänning 6 hp
Signalteori 6 hp
Talteknologi 6 hp
Grundläggande kommunikations- och undervisningslära 3 hp
Lärande och undervisning 7,5 hp
Föreläsningsretorik och presentationsdesign 5 hp
Digital signalbehandling 7,5 hp
Mönsterklassificering 8 hp
Tal- och hörselfysiologi (vid KI) 3 hp
Populärvetenskaplig framställning 3 hp
Examensarbete i musikakustik 30 hp
-----------
Summa 319 hp

Kurser vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet
(inklusive fil. kand.-examina med musikvetenskap resp. teoretisk filosofi som huvudämnen)
Musikvetenskap A 30 hp
Musikvetenskap B 30 hp
Musikvetenskap C 30 hp
Teoretisk filosofi, grundkurs 30 hp
Teoretisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp
Teoretisk filosofi, kandidatkurs 30 hp
Statsvetenskap A 30 hp
Modern astronomi 15 hp
Musikens fysik 7,5 hp
Astronomi kontra astrologi 7,5 hp
Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp
Teoretisk filosofi, avancerad kurs 30 hp
Avancerad akademisk engelska 7,5 hp
Språkfilosofi 7,5 hp
Biologins filosofi 7,5 hp
Editionsteknik 15 hp
-----------
Summa 315 hp


Denna sida uppdaterades 2016-09-29.